Menu Zamknij

Kluby J

Kluby J w Polsce to najlepsze miejsca dla osób jąkających, które szukają pomocy. Sytuacja wielu grup samopomocowych i wsparcia jest bardzo niestabilna. Niektóre istnieją „od zawsze”, ale część z nich wciąż się pojawia, aby po chwili zniknąć. Dlatego też dostarczenie zawsze aktualnej listy niemal niemożliwe i dotychczasowa lista została usunięta.

Grupy samopomocowe i wsparcia dla osób jąkających się

Listę Klubów J wraz z kontaktami i terminami spotkań można znaleźć na forum: Kluby J w Polsce.

Należy również pamiętać, że Kluby J to nie jedyne grupy wsparcia dla osób jąkających się działające w Polsce. Przy Uniwersytetach w Katowicach i Krakowie działają Kluby Ludzi Mówiących Wystarczająco Płynnie (KLMWP). Opis pochodzący z Facebooka krakowskiej grupy KLMWP:

Klub Ludzi Mówiących Wystarczająco Płynnie to grupa autoterapii dla osób jąkających się, ale także grupa wsparcia dla logopedów, psychologów, studentów planujących rozpocząć pracę terapeutyczną z osobami jąkającymi się. Naszą ideą jest praca w nurcie modyfikacji jąkania. Pragniemy, aby osoby uczęszczające na spotkania mogły doświadczyć modyfikacji jąkania, zwiększenia pewności siebie a także możliwości podzielenia się własnym doświadczeniem, uczuciami, postawami związanym z jąkaniem. Naszym celem jest także obalanie mitów, stereotypów oraz tworzenie społecznej świadomości.